Milice Jovana Lejla Nina Majo Amina Ksenija Milena Iva Marijana Zagorka Mia Snežana Eldina Eleonora Slavice Ajla Sara Mirjana Selma Esma Ilda Vesna Gordana Hana Jelena Dragana Alma Danijela Ema Ivana Azra Duška Šejla Marija Sara Ajla

Ako si žrtva porodičnog nasilja,

bez obzira na materijalni status

Imaš pravo na
besplatnu pravnu
pomoć

Ako si žrtva porodičnog nasilja,
bez obzira na materijalni status

Imaš pravo na
besplatnu pravnu
pomoć

Ako si žrtva porodičnog nasilja,
bez obzira na materijalni status

Imaš pravo na
besplatnu pravnu
pomoć

Ako si žrtva porodičnog nasilja,bez obzira na materijalni status

Imaš pravo na
besplatnu pravnu
pomoć

42% žena u Crnoj Gori trpi porodično nasilje

Ispričaj priču do kraja.
Iskoristi besplatnu pravnu pomoć

42% žena u Crnoj Gori trpi porodično nasilje

Ispričaj priču do kraja. Iskoristi besplatnu pravnu pomoć

42% žena u Crnoj Gori trpi porodično nasilje
Ispričaj priču do kraja. Slušaj Sebe

Opšte informacije o besplatnoj pravnoj
pomoći

Opšte informacije o besplatnoj pravnoj
pomoći

Besplatna pravna pomoć u Crnoj Gori

Kancelarije Besplatne pravne pomoći nalaze se pri svim
Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

  • Primorski
  • Centralni
  • Sjeverni

Milica Radovanović / bpp.osbr@sudstvo.me / 030 313 980                                                                   vidi na mapi     
Ljiljana Dubljević / bpp.osko@sudstvo.me / 032 325 566                                                                     vidi na mapi     
Besmir Muratović / bpp.osul@sudstvo.me / 030 412 026                                                                     vidi na mapi     
Ivan Perović / bpp.oshn@sudstvo.me / 031 324 111                                                                            vidi na mapi     

Valentina Brnjadabpp.ospg@sudstvo.me / 020 481 285                                                        vidi na mapi     
Ivan Bulatović / bpp.osdg@sudstvo.me / 020 811 305                                                                     vidi na mapi     
Svetlana Lalović / bpp.osnk@sudstvo.me / 040 244 852; 244 862                                              vidi na mapi     

Aleksandra Kusovac / bpp.osct@sudstvo.me / 041 231 933                                                 vidi na mapi     

Ivana Novović / bpp.ospl@sudstvo.me / 051 251 061                                                                         vidi na mapi     
Suad Zejnilović / bpp.osro@sudstvo.me / 051 271 595                                                                        vidi na mapi     

Jušković Igor / bpp.osbp@sudstvo.me / 050 432 935                                                                               vidi na mapi     

Latić Mirsad / bpp.osba@sudstvo.me / 051 233 344                                                                                vidi na mapi     

Ivana Ćurić / bpp.oszb@sudstvo.me / 052 361 463                                                                                  vidi na mapi     

Slavica Stanić / bpp.ospv@sudstvo.me  / 052 322 704; 321 051       vidi na mapi     

bpp.oskl@sudstvo.me / 020 865 820                                                                                                            vidi na mapi     

Besplatna pravna pomoć u Crnoj Gori

Kancelarije Besplatne pravne pomoći nalaze se pri svim
Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

  • Primorski
  • Centralni
  • Sjeverni

Milica Radovanović / bpp.osbr@sudstvo.me / 030 313 980 /
vidi na mapi     
Ljiljana Dubljević /
bpp.osko@sudstvo.me /
032 325 566 /
vidi na mapi     
Besmir Muratović / bpp.osul@sudstvo.me / 030 412 026 / vidi na mapi     
Ivan Perović / bpp.oshn@sudstvo.me / 031 324 111

Valentina Brnjada / bpp.ospg@sudstvo.me / 020 481 285 / vidi na mapi     
Ivan Bulatović / bpp.osdg@sudstvo.me / 020 811 305  / vidi na mapi     
Svetlana Lalović / bpp.osnk@sudstvo.me / 040 244 852; 244 862 / vidi na mapi     

Aleksandra Kusovac /

bpp.osct@sudstvo.me /

041 231 933 /

vidi na mapi     

Ivana Novović / bpp.ospl@sudstvo.me / 051 251 061 / vidi na mapi     
Suad Zejnilović / bpp.osro@sudstvo.me / 051 271 595 / vidi na mapi     
Jušković Igor / bpp.osbp@sudstvo.me / 050 432 935 / vidi na mapi     

Latić Mirsad /

bpp.osba@sudstvo.me /

051 233 344 /

vidi na mapi     

Ivana Ćurić /

bpp.oszb@sudstvo.me /

052 361 463 /             

vidi na mapi     

Slavica Stanić / bpp.ospv@sudstvo.me  / 052 322 704; 321 051 / vidi na mapi     

bpp.oskl@sudstvo.me /

020 865 820 /

vidi na mapi     

Besplatna pravna pomoć u Crnoj Gori

Kancelarije Besplatne pravne pomoći nalaze se pri svim Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

  • Primorski
  • Centralni
  • Sjeverni

Milica Radovanović / bpp.osbr@sudstvo.me / 030 313 980 /
vidi na mapi     
Ljiljana Dubljević /
bpp.osko@sudstvo.me /
032 325 566 /
vidi na mapi     
Besmir Muratović / bpp.osul@sudstvo.me / 030 412 026 / vidi na mapi     
Ivan Perović / bpp.oshn@sudstvo.me / 031 324 111

Valentina Brnjada / bpp.ospg@sudstvo.me / 020 481 285 / vidi na mapi     
Ivan Bulatović / bpp.osdg@sudstvo.me / 020 811 305  / vidi na mapi     
Svetlana Lalović / bpp.osnk@sudstvo.me / 040 244 852; 244 862 / vidi na mapi     

Aleksandra Kusovac /

bpp.osct@sudstvo.me /

041 231 933 /

vidi na mapi     

Ivana Novović / bpp.ospl@sudstvo.me / 051 251 061 / vidi na mapi     
Suad Zejnilović / bpp.osro@sudstvo.me / 051 271 595 / vidi na mapi     
Jušković Igor / bpp.osbp@sudstvo.me / 050 432 935 / vidi na mapi     

Latić Mirsad /

bpp.osba@sudstvo.me /

051 233 344 /

vidi na mapi     

Ivana Ćurić /

bpp.oszb@sudstvo.me /

052 361 463 /             

vidi na mapi     

Slavica Stanić / bpp.ospv@sudstvo.me  / 052 322 704; 321 051 / vidi na mapi     

bpp.oskl@sudstvo.me /

020 865 820 /

vidi na mapi     

#Ispričaj priču do kraja na društvenim mrežama

#Slušaj sebe na društvenim mrežama