Ko ima pravo na besplatnu
pravnu
pomoć?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć možeš ostvariti ako si žrtva porodičnog nasilja, bez obzira na materijalni status. Zakon ne pravi razliku ako zarađuješ manje ili više ili ako imaš, odnosno nemaš, pokretnu i nepokretnu imovinu. Sve pravne radnje od podnošenja zahtjeva su potpuno besplatne.

Ko ima pravo
na besplatnu
pomoć?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć možeš ostvariti ako si žrtva porodičnog nasilja, bez obzira na materijalni status. Zakon ne pravi razliku ako zarađuješ manje ili više ili ako imaš, odnosno nemaš, pokretnu i nepokretnu imovinu. Sve pravne radnje od podnošenja zahtjeva su potpuno besplatne.

Ko ima pravo na besplatnu pomoć?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć možeš ostvariti ako si žrtva porodičnog nasilja, bez obzira na materijalni status. Zakon ne pravi razliku ako zarađuješ manje ili više ili ako imaš, odnosno nemaš, pokretnu i nepokretnu imovinu. Sve pravne radnje od podnošenja zahtjeva su potpuno besplatne.

Kako do besplatne pravne pomoći?

Zahtjev možeš podnijeti u službi za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu na čijem području imaš prebivalište ili boravište. Pri ispunjavanju zahtjeva, možeš računati na pomoć savjetnika oko bilo kakvih nedoumica u vezi sa ostvarivanjem ovog prava.

Pri dolasku u sud potrebno je da dostaviš relevantne dokaze – prijavu iz policije ili tužilaštva, ili medicinsku dokumentaciju o nastalim povredama, ličnu kartu, izvod iz knjige državljana, potvrdu o dozvoli za boravak u Crnoj Gori isl.

Ukoliko iz bilo kog razloga nisi u mogućnosti da dođeš u sud, zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći u tvoje ime može podnijeti i tvoje lice od povjerenja, kojem ćeš prethodno dati punomoćje.

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć u slučaju nasilja u porodici možeš podnijeti i putem pošte ili mail-a. U tom slučaju potrebno je dostaviti odgovarajuće dokaze (prijavu iz policije ili tužilaštva ili medicinsku dokumentaciju o nastalim povredama) i adresu.

Odluka o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć za žrtve porodičnog nasilja donosi se de facto odmah. Zakonski rok je 15 dana od podnošenja zahtjeva. 

Šta ti omogućava besplatna pravna pomoć?

Pravno savjetovanje

Dobićeš pravne savjete, detaljan opis mogućnosti u eventualnom predstojećem postupku nakon što dostaviš potrebnu dokumentaciju i predstaviš činjenično stanje.

Sastavljanje pismena

Sastavljanje tužbe ili drugog dokumenta kojim se pokreće postupak.

Zastupanje/Advokat

Imaš pravo na advokata kojeg plaća država. On će se baviti preuzimanjem procesnih radnji pred sudom, državnim tužilaštvom, Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem.

Podrška koju dobijaš putem
besplatne pravne pomoći

Saradnja sa policijom, centrima za socijalni rad, sudovima i NVO​

Služba za besplatnu pravnu pomoć će dalje komunicirati sa svim relevantnim institucijama, u vezi sa ostvarivanjem ovog prava, kako time ne bi morala da se baviš sama.

Doček pred suđenje i kompletna pratnja tokom postupka​

Ako učestvuješ u sudskom postupku možeš računati na zaštitu od bilo kakve emocionalne ili fizičke nelagodnosti, kako bi imala priliku da braniš svoj slučaj 

Zaštita van suda

U okviru besplatne pravne pomoći imaš pravo na policijsku pratnju i udaljenje optuženog iz objekta stanovanja na 72 sata.

Emocionalna podrška

Službenici za besplatnu pravnu pomoć obučeni su da te saslušaju i posavjetuju, kako bi ti pomogli da lakše prebrodiš predstojeći postupak.